Kerkfinanciën

Het in stand houden van een parochie kost veel geld. Denk hierbij aan de exploitatielasten van het kerkgebouw en het parochiebureau. Ook de personeelskosten (salaris, sociale lasten etc.) van de parochiepriester, organist-dirigent e.d. komen voor rekening van de parochie.

Naast de gebruikelijke collecten tijdens de kerkdiensten en de extra schaalcollecte voor het onderhoud van de eigen kerk is de kerkbijdrage (ook wel gezinsbijdrage genoemd) een van de voornaamste bronnen van inkomsten voor de parochie. Zonder deze kerkbijdragen zou de parochie financieel niet kunnen rondkomen. Jaarlijks wordt in de maand januari bijzondere aandacht voor de kerkfinanciën gevraagd via de landelijks actie kerkbalans. Het kerkbestuur heeft de minimale kerkbijdrage vastgesteld op € 100 per jaar.

Wist u dat

  • -De kerkbijdrage (onder bepaalde voorwaarden) aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting
  • -Bij voldoende kerkbijdrage geen bijdrage verschuldigd is voor rouw- en trouwdiensten

Hoe kunt u de betaling van de kerkbijdrage regelen?

Uiteraard kunt u zelf periodiek een bedrag aan kerkbijdrage overmaken. Ook bestaat de mogelijkheid om via de bank of de postbank een automatische periodieke betaling te laten uitvoeren. Daarvoor moet u zelf aan uw bank of postbank een opdracht afgeven. Het parochiebureau is altijd bereid om indien gewenst u hierbij behulpzaam te zijn.

RSIN-nummer

Bij het aangaan van een periodieke schenking dient u het zogenaamde RSIN-nummer in te vullen. Dit nummer is: 258247. Voor verdere informatie zie:

Landelijke ANBI-site

Bankrekeningnummers kerkbijdrage

Bankrekening: NL40RABO0133000400 en NL54INGB0001054893
Giften ten behoeve van de kerk zijn ook welkom op deze banknummers.

Mis-stipendia 2020                                        

Het kerkbestuur in de cluster Roerstreek heeft, op advies van het Bisdom, de tarieven 2020 als volgt vastgesteld:

Eenvoudige dienst door de week (leesmis)          €  12,50

Eucharistieviering op zondag                                €  27,50
Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere

zondagmissen worden gehouden                         € 275,00
Begrafenismis (rouwgeld)                                      € 440,00
Huwelijksmis (trouwgeld)                                      € 440,00
Bijdrage voor begeleiding naar crematorium,

dan wel een andere begraafplaats na een

voorafgaande kerkdienst                                       €  60,00
Bijdrage voor de begeleiding van een

parochiepriester/diaken in crematorium

zonder een voorafgaande kerkdienst                    € 440,00                                            

Bijdrage voor een avondwake zonder een

navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk

(extra dienst)                                                         € 440,00                                                         

Bijdrage H. Doopsel, 1e H. Communie en

H. Vormsel, per sacrament                                      € 30,00

Bijdrage voor het gebruik van de kerk voor een

“in een kerk passende dienst” (ter beoordeling

van het Kerkbestuur) geen kerkelijke eredienst

zijnde                                                                      € 440,00

Gestichte jaardienst: (looptijd minimaal

5 jaar – maximaal 20 jaar):
Eenvoudige dienst door de week (leesmis)
5 jaar                                                                      €  62,50
10 jaar                                                                    € 125,00
20 jaar                                                                    € 250,00
Eucharistieviering op zondag

5 jaar                                                                      € 137,50
10 jaar                                                                    € 275,00
20 jaar                                                                    € 550,00

Op de bijdrage voor rouw-, trouw-, en jubileumdiensten, de begeleiding naar crematoria na voorafgaande kerkdienst en de avondwake zonder of met navolgende uitvaartmis in de parochiekerk, wordt de kerkbijdrage die in de vier kalenderjaren voorafgaand aan de betreffende kerkdienst is betaald, in de huidige of in een vorige parochie (zelf aan te tonen door de aanvrager), in mindering gebracht.                            

De bijdrage voor jubileumdiensten wordt niet gevraagd aan verenigingen die met regelmaat terugkerend, op vrijwillige basis (zonder betaling), een bijdrage leveren aan de opluistering van kerkelijke gebeurtenissen.                                                            Voor regelmatig jaarlijks terugkerende H. Missen buiten het reguliere stramien wordt geen bijdrage gevraagd.

De minimum kerkbijdrage is voor 2020 door het Bisdom vastgesteld op € 110,00  

Het richtsnoer voor de kerkbijdrage blijft 1% van het netto inkomen van een economische eenheid.

Mensen, die langer dan 1 jaar samenwonen of financieel zelfstandig zijn, vormen een economische eenheid en kunnen geen beroep doen op de bijdrage van de ouders.

De bijdrage voor eerdergenoemde sacramenten wordt niet gevraagd aan parochianen die in voorafgaande jaren hebben deelgenomen aan de gezinsbijdrage met een minimumbedrag van de toen geldende minimum kerkbijdrage.                    

Wij willen u er graag op attent maken dat de mogelijkheid bestaat van begraven cq bijbegraven op het Parochiële kerkhof op de Kerkberg. Informatie bij het parochiebureau (M. Janssen) te Melick. Tel. 0475-537965. Hier kunt u ook terecht voor alle andere informatie over de St. Andreasparochie.

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com