Gedenkteken op verzamelgraf

verzamelgraf01verzamelgraf02

Afgelopen week is er een gedenkteken geplaatst
op het verzamelgraf op het oude kerkhof op de Kerkberg. In dit verzamelgraf
zijn de stoffelijke resten herbegraven van alle reeds geruimde graven. Het
verzamelgraf ligt rechts naast de kerkhofkapel.

Het kerkbestuur van de H.Andreasparochie.

De Sint Andreaskerk staat te koop. Om uit de financiële zorgen te komen, heeft het kerkbestuur besloten het gebouw geheel of gedeeltelijk van de hand te doen. De Sint Andreasparochie komt structureel ieder jaar 20.000 euro te kort. Door de zondagmissen te verplaatsen naar de dagkapel - gemiddeld bezoeken wekelijks 50-70 mensen de H. Mis - is de afgelopen jaren flink bespaard op de energiekosten. Maar dat is niet voldoende om uit de rode cijfers te komen. Ook noodkreten aan het adres van de inwoners van Melick om financieel bij te dragen aan de instandhouding van de kerk hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd. Als de situatie niet verandert, is het reservepotje van de parochie binnen 5 tot 7 jaar leeg en is de Sint Andreasparochie failliet. Reden voor het kerkbestuur om rigoureus in te grijpen en de kerk te koop te zetten.

Het kerkbestuur heeft inwoner Henk Wolters van Kern Architecten Roermond gevraagd een haalbaar-heidsstudie te maken voor een herbestemming van de kerk. Het plan gaat in eerste instantie uit van een scenario waarbij het middenschip en de zijbeuken worden afgestoten. Met de opbrengst van deze verkoop kan het resterende gedeelte verbouwd worden. Dat plan voorziet in de samenvoeging van het priesterkoor met het altaar en de huidige dagkapel. Daardoor blijft een kerkruimte over voor twaalf rijen met kerkbanken voor in totaal circa 150 kerkgangers. Deze optie gaat ook uit van het behoud van de kantoorruimte, parochiezaal, sacristie en toren. Het gaat daarbij in totaal om 630 m2.  

Het middenschip en de zijbeuken met een vloeroppervlakte van 680 m2 gaan in dit scenario in de verkoop. Op de locatie van de kerk rust de bestemming maatschappelijke voorzie-ningen. Plannen om het middenschip en de zij-beuken in te richten als gezondheidsplein met prak-tijken voor huisarts, apotheek, fysiotherapie etc, staan vooralsnog op een laag pitje. Het kerkbestuur is nog in onderhandeling met een kandidaat over de vestiging van een beelden-museum. Winkels of horeca zijn bij deze bestemming uitgesloten. Bij een wijziging van het bestemmingsplan in de functie wonen zou de ruimte ook geschikt kunnen zijn voor de bouw van 8 tot 12 appartementen. Overleg met de gemeente om de problematiek rond de kerk te betrekken bij de discussie over de brede maatschappelijke voorzieningen heeft geen resultaat opgeleverd.

Het kerkbestuur wijst erop dat ook iedere andere optie onderhandelbaar is. Ook over de verkoop van een of meerdere andere ruimten of de hele kerk valt te praten. In het uiterste geval wordt ook gedeeltelijke of complete sloop van het uit 1956 daterende kerkgebouw niet uitgesloten. Omdat dit echter eerder geld kost dan dat het oplevert, is dit de meest ongunstigste optie. Er komt in dat geval midden in het centrum van het dorp een bouwperceel met een aanzienlijke oppervlakte vrij. Een appartementencomplex voor ouderen dicht bij de lokale voorzieningen zou mogelijk aantrekkelijk kunnen zijn voor investeerders. Het kerkbestuur gaat er echter - geheel in de lijn met het beleid van het Bisdom -  vanuit dat hoe de ontwikkelingen de komende tijd ook zullen verlopen een kerkruimte in Melick behouden blijft. Tekst: redactie De Heraut

 

Ontwerp toekomstige kerkruimte

Wanneer het lukt om het middenschip van de Sint Andreaskerk een herbestemming te geven, voorzien de plannen in het creëren van een kleinere, functioneel aantrekkelijke kerkruimte. Voor de realisatie hiervan wordt het priesterkoor en de zuidertranseptarm samengevoegd. De scheidingswand die deze beide ruimten nu scheidt, wordt dan weer geopend. Het priesterkoor en het altaar worden 90 graden gedraaid. Met de opstelling van 12 rijen met banken zal de kerk plaats bieden aan 120 tot 160 zittende kerkgangers. Tekening: Kern Architecten Roermond.

tekening 

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com