Misstipendia en bijdragen in de kosten van de toediening van H. Sacramenten in 2018

in de parochies van de H. Sebastianus Herkenbosch, de H. Matthias Posterholt, de H. Andreas Melick en de H.H. Wiro, Plechelmus, Otgerus Sint Odiliënberg (versie november 2017)

Eenvoudige dienst door de week (leesmis)

€ 12,50

Eucharistieviering op zaterdagavond of zondag, kerkelijke feestdagen en kermismaandag Herkenbosch

€ 27,50

Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere zaterdag- of zondagmissen worden gehouden

€ 275,-

Begrafenismis (rouwgeld)

€ 440,-

Huwelijksmis (trouwgeld)

€ 440,-

Bijdrage voor begeleiding naar crematorium, dan wel een andere begraafplaats buiten Roerdalen na een voorafgaande kerkdienst

Bijdrage voor begeleiding van een parochiepriester/diaken in crematorium, dan wel een begraafplaats zonder voorafgaande kerkdienst

€  60,-

€ 440,-

Bijdrage voor een avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de                               parochiekerk (extra dienst)

€ 440,-

Bijdrage voor een avondwake bij een navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk

€ 60,-

Bijdrage H. Doopsel, 1e H. Communie en H. Vormsel, per sacrament

€ 30,-

Bijdrage voor het eerste uur gebruiken van de kerk voor een “in een R.K. Kerk passende dienst” (ter beoordeling van het kerkbestuur), geen eredienst zijnde.

Voor ieder half uur langer

€ 440,-

€ 100,-

Gestichte jaardienst:

(looptijd minimaal 5 jaar – maximaal 20 jaar)

Eenvoudige dienst door de week (leesmis)

 5 jaar
10 jaar
20 jaar

Eucharistieviering op zaterdagavond en zondag en kermismaandag in Herkenbosch

5 jaar
10 jaar
20 jaar

€ 62,50

€ 125,-

€ 250,-

€ 137,50,-

€ 275,-

€ 550

De minimumbijdrage kerkbijdrage is voor 2018 vastgesteld op € 110,--.

Het richtsnoer voor de kerkbijdrage blijft 1% van het netto inkomen van een economische eenheid.

- Mensen, die langer dan 1 jaar samenwonen of financieel zelfstandig zijn vormen een economische eenheid en kunnen geen beroep doen op de bijdrage van de ouders.

- Op de bijdrage voor rouw-, trouw- en jubileumdiensten, de begeleiding naar crematoria zonder of met voorafgaande kerkdienst en de avondwake zonder of met navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk, wordt de kerkbijdrage die in de vier kalenderjaren voorafgaand aan de betreffende dienst is betaald, in de huidige of een vorige parochie, in mindering gebracht (zelf aan te tonen door de aanvrager).

- Sint Odiliënberg vraagt een bijdrage van € 100,- voor de opluistering door het gemengd koor bij begrafenissen.

- De bijdrage voor jubileumdiensten wordt niet gevraagd aan verenigingen die regelmatig, op vrijwillige basis (zonder betaling) een bijdrage leveren aan de opluistering van kerkelijke gebeurtenissen, te weten de Harmonie, Fanfare en de Schutterij/ Trommel en fluitenkorps.

- Voor regelmatig jaarlijks terugkerende H. Missen buiten het reguliere stramien, zoals: Carnavalsmis, Schuttersmis, Jagersmis, Buurtmis, worden geen bijdragen gevraagd.

- De bijdrage voor doopsel, vormsel en eerste communie wordt niet gevraagd aan parochianen die in het voorafgaande jaar hebben deelgenomen aan de gezinsbijdrage met een bedrag van tenminste de toen geldende minimum kerkbijdrage.

NB, de gevraagde bijdrage is voor de parochie en staat los van een eventuele bijdrage die wordt gevraagd ter compensatie van kosten voor boekjes, versiering van de kerk, etc. 

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com