Uitvaart

Hoe en wat van de kerkelijke uitvaart, welke mogelijkheden zijn er?

Uitvaart-Bep 003De kerkelijke uitvaart is een onderdeel van een kerkelijk gevierd geloof. Gelovigen vertrouwen hun dierbaren toe aan de lieve Heer. Het is Jezus Christus die zijn volgelingen heeft beloofd dat zij die Hem volgen in zijn dood, ook met Hem zullen verrijzen en zo mogen delen in het geluk van het eeuwige leven. Daar waar dat geloof verdampt of nog maar ten dele aanwezig is ontstaan er situaties waarbij mensen zich afvragen "wel of geen kerkelijke uitvaart?". In zo'n geval is de afstand met de parochie al dusdanig dat men eigenlijk ook niet meer goed weet hoe en wat. En zeker bij het overlijden van een dierbare heeft men zoveel aan het hoofd dat dit het nog extra moeilijk maakt. Daarom enkele zaken op een rijtje. Wat zijn de mogelijkheden? Ook willen we enkele veelgehoorde misverstanden uit de weg ruimen.

 

Uitvaart-Bep 0601.       De zogenaamde “normale” kerkelijke uitvaart. Heilige Mis om 10.30 uur en avondwake op de vooravond om 19.00 uur. De kerkelijke uitvaart is “normaal” een heilige Mis in de parochiekerk om 10.30 uur met opluistering van het koor gevolgd door de begrafenis (of crematie). In zo’n geval moet de overledene katholiek zijn. Voor wie volgens het normale minimum tarief meedoet aan de kerkbijdrage is deze H. Mis nagenoeg gratis. Wie helemaal niet meedoet ontvangt een rekening volgens de tarieven die jaarlijks rond januari bekend worden gemaakt. Op de vooravond is een avondwake mogelijk om 19.00 uur. Deze wordt geleid door vrijwilligers van de werkgroep avondwake en de muziek kan verschillend zijn.

2.       Alleen een heilige Mis. Zoals mogelijkheid 1 maar dan zonder avondwake op de vooravond.

3.       Alleen een avondwake. Reeds vele jaren bieden we ook de mogelijkheid als parochie aan mensen om te kiezen voor één van beide, of alleen een heilige Mis op de ochtend of alleen een avondwake. Wanneer er de dag na de avondwake geen heilige Mis volgt in de kerk is het ook mogelijk om de kist met de overledene voor de avondwake naar de kerk te brengen.

Uitvaart-Bep 0634.       Dienst van woord en gebed. Als het kerkelijk gevierde geloof té ver afstaat van de overledene of van de nabestaanden is ook een viering mogelijk van woord en gebed. De dienst van het altaar blijft achterwege en er wordt geen heilige Communie uitgereikt. De muziek kan verschillend zijn. Deze viering kan worden geleid door een priester, een diaken of door een vrijwilliger.

5.       Uitvaart van een Christen die niet katholiek is. Wanneer de overledene niet katholiek is maar wel Christen, bijvoorbeeld protestant, dan kan er ook een uitvaart zijn in de vorm van een dienst van woord en gebed. Deze kan worden geleid door een priester, een diaken of een vrijwilliger. De muziek kan verschillend zijn.

6.       Uitvaart in besloten kring of beperkte groep aanwezigen. Al deze varianten hierboven zijn ook mogelijk indien men kiest voor een beperkte groep. Dat kan omdat men de uitvaart in besloten kring wil houden of omdat men zeer weinig aanwezigen verwacht. In zo’n geval kan de uitvaart gehouden worden in de dagkapel of Mariakapel (Sint Odiliënberg). Een kleine intieme ruimte die evenzeer een religieuze uitstraling heeft. Uiteraard is het ook mogelijk om een uitvaart in besloten kring te houden in de parochiekerk.

Naast de algemene keuze voor de vorm zijn er binnen die vormen nog diverse mogelijkheden.

Uitvaart-Bep 1057.       Eigen inbreng. Bij iedere vorm van uitvaart is het mogelijk dat iemand van de familieleden of aanwezigen een tekst uitspreekt of een lezing voorleest. Bij de eerste vorm is dat beperkt tot een woordje bij het begin, de eerste lezing voorlezen, de voorbeden uitspreken en een woordje aan het einde. Wanneer er meer mensen zijn die een toespraak willen houden zou dit een reden kunnen zijn om te kiezen voor model 4, een uitvaart in de vorm van een dienst van woord en gebed. Ook in een avondwake zijn er ruime mogelijkheden voor eigen inbreng.

8.       Muziek. Bij de normale heilige Mis zingt het parochiekoor. Daarnaast kan men op 3 vastgestelde momenten kiezen voor andere muziek naast het koor, dit kan zijn een zangeres instrumentale muziek of muziek van een cd. In de avondwake kiest men de muziek in overleg met de vrijwilligers van de werkgroep. Wanneer men 4 of meer nummers wil laten horen van instrumentale muziek of een cd dan kan dit een reden zijn om te kiezen voor vorm 4 van de uitvaart, een dienst van woord en gebed. Een dienst van woord en gebed kan dus met het koor of met geheel eigen muziek.

Uitvaart-Bep 1479.       Uitvaart wanneer men niet meedoet aan de kerkbijdrage. Wie niet meedoet aan de kerkbijdrage kan evenzeer kiezen voor al de hiervoor genoemde vormen van kerkelijke uitvaart. Wel krijgt men dan uiteraard een rekening.

10.       Kosten van de kerkelijke uitvaart. De parochie stuurt een rekening van de uitvaart naar de uitvaartondernemer. Van de uitvaartondernemer ontvangt u een rekening waarop ook een post staat “kerkdienst”. De betaling aan de parochie loopt dus via de uitvaartondernemer. Bij het parochiebureau kunt u informeren naar de kosten.

11.       Luiden van de klokken. Het luiden van de klokken is een gelovige aankondiging van het overlijden van een parochiaan en een uitnodiging tot gebed voor de gelovige gemeenschap. Dit is dus deel van de kerkelijke uitvaart. Wanneer er geen kerkelijke uitvaart is, is de parochie toch bereid om de klokken te luiden indien de familie dat uitdrukkelijk wenst. Net zoals bij een kerkelijke uitvaart zal er dus contact moeten zijn met de parochie alvorens de klokken worden geluid.

12.       Crematorium. De priesters of vrijwilligers gaan niet mee naar het crematorium. Onze parochie biedt vieringen aan in de kerk en niet in het crematorium.

13.       Collecte. De collecte die tijdens de uitvaart gehouden wordt is bestemd voor heilige Missen voor alle overledenen van de parochie (of in enkele parochies voor deze specifieke overledene). De collecte is voor de parochie een belangrijke bron van inkomsten voor de instandhouding van het kerkgebouw. Het houden van een collecte voor een ander goed doel is daarom niet passend binnen de kerkelijke viering. Mocht men dat toch wensen dan kan men kiezen voor een aankondiging via de rouwbrief met het verzoek een gift over te maken naar het goede doel. Ook kan men collectebussen plaatsen op de begraafplaats of in het crematorium in overleg met de uitvaartondernemer. Collectebussen achter in de kerk zijn daarom ook niet toegestaan.

14.       Overledenen van buiten de parochie. De zielzorg in onze katholieke kerk is territoriaal georganiseerd volgens de indeling in parochies. Vanuit die optiek staan onze parochies open voor uitvaarten van inwoners van onze parochie of van mensen die daar tot voor kort gewoond hebben.

15.       Huren van het kerkgebouw. Het kerkgebouw is niet louter een zaal die we verhuren. Het blijft een gebouw dat is toegewijd aan de eredienst. Een uitvaart zal daarom altijd gebeuren volgens een van de modellen hierboven.

Wanneer men helemaal niets meer heeft met het kerkelijk gevierde geloof of wanneer men rondom het overlijden ook geen enkele affiniteit meer heeft met het geloof in het eeuwige leven dan is dat een reden om te kiezen voor een uitvaart buiten de kerk. De uitvaartondernemer kan u hierbij de weg wijzen naar de mogelijkheden die er zijn.

Het kan raadzaam zijn om de wens tot een kerkelijke uitvaart tijdig ter sprake te brengen. Zeker met uw kinderen of degene die u hebt aangesteld om dit in de toekomst voor u te regelen.

Ook willen we u wijzen op de mogelijkheid om de parochie op te nemen in uw testament als een goed doel. Zo kunt u na uw dood nog bijdragen aan de opbouw van onze parochie en de verkondiging van het geloof.

Een jaardienst die voor meerdere jaren is vastgesteld noemen we een gestichte jaardienst. Deze kan men aanvragen voor een overleden familielid of ook voor zichzelf. In het laatste geval gaat deze automatisch van start na het overlijden. Op die manier is men verzekerd van bijvoorbeeld twintig jaar lang een heilige Mis na het overlijden. Een gestichte jaardienst kan men regelen via het parochiebureau.

 

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com